UnitedPensions

United Pensions is een internationale oplossing voor werkgevers en pensioenfondsen die behoefte hebben aan het onder één dak brengen van hun pensioenuitvoering en pensioenvermogen.

Daarnaast is United Pensions een aantrekkelijk alternatief voor pensioenfondsen en ondernemingen die zich met hoge premies, hoge uitvoeringskosten en toenemende wet- en regeldruk in Nederland geconfronteerd zien.

Ook als de verwachte indexatie in de nabije toekomst voor deelnemers zeer beperkt is, dan kan United Pensions een interessante optie zijn.

United Pensions is de multi-employer cross-border pensioenoplossing van Aon.

Lees meer

Kiezen voor United Pensions betekent

Het combineren van een lange termijnvisie op financiering met een reële kans op indexeren op korte termijn

Voor multinationals

United Pensions is een multi-werkgevers pensioenfonds onder de IORP richtlijn gevestigd in België.