Nieuws

14
aug

Collectieve waardeoverdracht Pensioenfonds Hewitt naar United Pensions

De collectieve waardeoverdracht van Stichting Pensioenfonds Hewitt Nederland naar United Pensions vindt doorgang. De Nederlandsche Bank heeft begin augustus goedkeuring verleend voor deze overdracht. Pensioenfonds Hewitt is het pensioenfonds van het voormalige Hewitt Associates, dat enkele jaren geleden is overgenomen door Aon.

United Pensions is een multi-werkgevers pensioenfonds onder de IORP richtlijn, opgericht door Aon in België. Een belangrijk kenmerk is ringfencing van de pensioenvermogens met betrekking tot de verschillende werkgevers.

Het bestuur van pensioenfonds Hewitt koos voor United Pensions na uitvoering van een toekomststudie naar de beste oplossing voor de deelnemers van het pensioenfonds. Daarbij zijn onder meer aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, buy-out naar een verzekeraar en aansluiting bij een Europees Pensioenfonds nauwkeurig onderzocht. Een scenario-analyse, gebaseerd op ALM principes, vormde een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Hewitt heeft een positief advies afgegeven over het voorgenomen besluit van het bestuur. De ondernemingsraad heeft ingestemd met het aangaan van de beheersovereenkomst met United Pensions. Het verantwoordingsorgaan en de ondernemingsraad hebben zich ieder bij laten staan door onafhankelijke externe adviseurs.

Met de overdracht gaat ongeveer EUR 40 miljoen aan DB-vermogen en EUR 5 miljoen aan DC-vermogen van Hewitt Pensioenfonds naar United Pensions. Er wordt ook nog een klein bedrag aan DC-vermogen overgedragen naar de huidige pensioenregeling van Aon bij Delta Lloyd. Het betreft de pensioenen van in totaal ongeveer 450 belanghebbenden.