Beleggingsbeleid

UnitedPensions is een fiduciaire oplossing. UnitedPensions besteedt de activiteiten uit aan Aon Investment Limited (AIL) en Aon Investment Nederland (AIN). AIL en AIN zijn een 100% dochteronderneming van Aon. De hoofdverantwoordelijkheden van AIL en AIN zijn de ALM-studie, continuïteitsanalyse, uitvoering van het beleggingsbeleid, verantwoordelijk voor de selectie en monitoring van de vermogensbeheerders, rapportage en strategisch advies.

UnitedPensions biedt een keuze uit verschillende beleggingsstrategieën. Deze combineren groei (aandelen) en laag risico (obligaties) portefeuilles in de volgende verhoudingen: 65% / 35%, 50% / 50% en 35% / 65%. Klanten kunnen een actieve of passieve beheervariant van elke beleggingsmix kiezen. Actief beheer is afhankelijk van de vaardigheid van de vermogensbeheerder die tracht beter te presteren dan een specifieke benchmark of index. Passief beheer repliceert een specifieke benchmark of index om zijn prestaties te evenaren.

Binnen de passieve varianten zijn de passieve aandelenfondsen gebaseerd op marktkapitalisatie met ESG-criteria (Environment, Social, Governance).

ESG beleid

UnitedPensions heeft actief nagedacht over haar ESG-beleid en heeft zich in eerste instantie gericht op aandelenbeleggingen. Dit beleid zal in de loop van de tijd evolueren om alle beleggingscategorieën van UnitedPensions te dekken.

De vermogensbeheerder hanteert een benadering van verantwoord beleggen in lijn met het Principles for Responsible Investment (PRI) raamwerk van de United Nations. Het hanteert een benadering van ESG-integratie met een initiële focus op de aandelen en de vastrentende waarden beleggingen.

Het ESG-beleid binnen de passieve aandelenportefeuille wordt op de volgende manier geïmplementeerd:

  • Er wordt een actief stembeleid gevoerd.
  • Periodieke screening van bedrijven die investeren in duurzaamheidscriteria met inachtneming van de Global Compact Principles die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Dit zijn de principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie.
  • Een dialoog voeren met de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd. Het bestuur gelooft in het aangaan van een positieve dialoog met bedrijven om verbeteringen door te voeren op basis van de duurzaamheidscriteria. Dit staat bekend als engagement.
  • Uitsluiting van bepaalde bedrijven en landen die niet voldoen aan de wettelijke vereisten en de UN Global Compact Principles.
  • Uitsluiting van tabaksondernemingen die de totale inkomsten uit tabak halen.
  • Thermische kolenschermen op basis van de volgende criteria:
    • Maximaal 5% omzet uit thermische steenkool: Screening voor bedrijven met een substantiële blootstelling aan thermische steenkoolwinning en -winning.
    • Maximaal 30% omzet uit opwekking van thermische kolen: Screening voor bedrijven met blootstelling aan kolengestookte energie.

 Het ESG-beleid voor actieve aandelen- en vastrentende waarden portefeuilles is in lijn met de benadering van managers ten aanzien van verantwoord beleggen. Alle onderliggende actieve aandelen- en vastrentende waarden beheerders moeten voldoen aan een minimale ESG-rating die is gegenereerd door het Manager Research-team. Deze ESG-rating geeft aan dat de onderliggende vermogensbeheerders zich bewust zijn van mogelijke ESG-risico's in de beleggingsstrategie en de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te identificeren, evalueren en mogelijk te beperken. De minimale ESG-rating zorgt ervoor dat alle actieve aandelen- en vastrentende waarden managers op zijn minst op de hoogte zijn van deze ESG-risico's en maatregelen nemen om deze te beperken.

UnitedPensions erkent het belang van haar rol als aandeelhouder en de noodzaak om de hoogste normen van bestuur en bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen in de onderliggende bedrijven en activa waarin het investeert, aangezien dit uiteindelijk financiële waarde op lange termijn creëert voor UnitedPensions en haar begunstigden.

UnitedPensions beoordeelt jaarlijks de aandeelhoudersbetrokkenheid van de vermogensbeheerders. UnitedPensions ontvangt jaarverslagen over de engagementactiviteiten die worden uitgevoerd door de beleggingsbeheerder. Deze rapporten bevatten gedetailleerde stem- en engagementinformatie van onderliggende vermogensbeheerders, indien beschikbaar.

De kwartaalrapporten van de passieve aandelenfondsen tonen de mate/implementatie van engagement op www.northerntrust.com/engagement. Dit wordt tevens opgenomen in de kwartaalrapportage van UnitedPensions.