Robuust beleggingsbeleid

Vermogensbeheer United Pensions

United Pensions heeft de vermogensbeheeractiviteiten uitbesteed aan Hewitt Risk Management Services Limited (HRMSL). HRMSL is een 100% dochter van Aon. HRMSL is verantwoordelijk voor de implementatie van het beleggingsbeleid en is verantwoordelijk voor het selecteren en monitoren van de vermogensbeheerders.

HRMSL wordt hierbij ondersteund door de Manager Research afdeling van Aon. De Manager Research afdeling bestaat uit meer dan 80 specialisten die zich louter bezighouden met het onderzoeken en beoordelen van beleggingsproducten. De afdeling monitort wereldwijd meer dan 4.000 fondsen en beheerders. In 2015 hebben er in totaal 3.489 meetings met vermogensbeheerders plaatsgevonden en zijn er 556 searches uitgevoerd.

Op het beleggingsplatform van Aon wordt meer dan €60 miljard aan pensioengeld belegd. Wereldwijd adviseert Aon meer dan 2.300 klanten met meer dan €3.6 biljoen aan beleggingen. Door deze schaalgrootte wordt toegang verkregen tot de beste vermogensbeheerders en fondsen en is het mogelijk fondsbeleggingen tegen zeer concurrerende tarieven aan te bieden.

In United Pensions bestaat de keuze te beleggen in zes verschillende beleggingsmixen, UN 1 t/m UN 6. De volgende beleggingsmixen zakelijke waarden/vastrentende waarden worden aangeboden: 65%/35%, 50%/50% en 35%/65%. Voor elke beleggingsmix bestaat er de keuze uit een passieve of actieve variant.

Binnen de passieve varianten wordt binnen aandelen de passieve fondsen niet alleen ingericht op basis van marktkapitalisatie maar wordt een combinatie met zogeheten smart passieve oplossingen zoals minimum volatility en fundamental indexation toegepast teneinde een betere rendement-risico verhouding te bewerkstelligen dan bij een belegging gebaseerd op marktkapitalisatie.

United Pensions is een fiduciaire oplossing, waarbij naast bovenstaande werkzaamheden ook de volgende werkzaamheden worden verricht: het geven van strategisch advies, het uitvoeren van de jaarlijkse continuïteitsanalyse, het eens in de drie jaar uitvoeren van een volledige ALM studie en het rapporteren over de beleggingen.