Voor wie is United Pensions?

Voor wie is United Pensions?

United Pensions is een multi-werkgevers pensioenfonds onder de IORP richtlijn gevestigd in België. Voor multinationals is United Pensions een aantrekkelijke optie. De vermogens uit verschillende landen kunnen worden samengebracht in één fonds, waarbij de pensioenregelingen in de diverse landen van elkaar blijven verschillen. Maar ook voor pensioenfondsen, ondernemingen met een verzekerde pensioenregeling en lokale ondernemingen is United Pensions een interessant alternatief naast lokale oplossingen.

United Pensions is een cross-border pensioenfonds waarbij verschillende ondernemingen en pensioenfondsen zich kunnen aansluiten.
De vermogens van de verschillende ondernemingen zijn volledig (juridisch) van elkaar gescheiden. Er kan dus diversiteit in de inhoud van de pensioenregelingen zijn, de regelingen hoeven niet hetzelfde te zijn. Naast de inhoud van de regeling kan de financiering,de beleggingsstrategie en het indexatiebeleid per klant worden ingevuld. Er is dus sprake van maatwerk.

Voor multinationals

United Pensions is een multi-werkgevers pensioenfonds onder de IORP richtlijn gevestigd in België.

Huidige uitdagingen

Deelnemers willen:
 • Een stabiele en waardevaste pensioentoezegging
 • Goede gepersonaliseerde communicatie over pensioenregeling
 • Goed toezicht op hun pensioenregeling
 • Tools die hun kennis vergroten en inzicht geven in de regeling

Werkgevers willen:
 • Voorspelbare pensioenkosten
 • Inzicht en grip op de pensioenuitvoering in de verschillende landen
 • Zowel Defined Benefit als Defined Contribution regelingen bij één uitvoerder kunnen onderbrengen
 • Robuust investeringbeleid
 • Beperkte uitvoeringskosten
 • Betrouwbare partner en continuïteit
 • Positieve beleving van deelnemers

Op welke wijze vult United Pensions deze wensen in?

Voor werkgevers die in meerdere landen gevestigd zijn is United Pensions een cross-border pensioenoplossing voor zowel Defined Benefit regelingen als Defined Contribution regelingen. Ook zogeheten CDC regelingen kunnen worden uitgevoerd door United Pensions.

Het beleid is gericht op de lange termijn evenals de financieringsregels, waardoor de volatiliteit van de dekkingsgraad wordt gereduceerd. Hierdoor is de premie stabieler en zijn de verwachte pensioenuitkomsten in veel gevallen hoger. De mate van zekerheid kan door de klant worden ingevuld, uiteraard binnen de kaders die door de Belgische toezichthouder zijn gesteld.

United Pensions helpt werkgevers en pensioenfondsen ook bij het invullen van hun governance. Door het centraliseren van de governance ontstaan er schaalvoordelen met betrekking tot de uitvoering en de kosten.
De pensioentoezegging aan de deelnemers / werknemers valt altijd onder het toezicht van het land waar de pensioentoezegging wordt gedaan. Dit betekent, dat de pensioenregeling Nederlands blijft. De regelgeving rondom communicatie, zorgplicht, fiscaliteit, individuele waardeoverdrachten etc. blijft dus gewoon van kracht, evenals de inspraak van de medezeggenschap.

Verschillen in toezicht

De toezichtskaders die in de verschillende Europese landen gelden zijn allemaal gebaseerd op de Europese IORP richtlijnen. United Pensions is gevestigd in Brussel, dus het Belgische prudentiële kader is van toepassing. Dit Belgische prudentiële kader verschilt op een aantal punten van het Nederlandse kader.

Door de Belgische toezichthouder FSMA wordt meer ruimte geboden met betrekking tot afspraken rond financiering en waardering: ze zijn principle based terwijl de regelgeving in Nederland rule based is. Deze afspraken dienen in het Belgische kader wel goed onderbouwd te zijn. Er moet sprake zijn van een consistent geheel van de toezegging die aan de medewerkers van een onderneming is gedaan enerzijds en de financiering van deze toezegging anderzijds. De keuzen van de werkgever dienen daarom tegenover de FSMA uitgebreid toegelicht en onderbouwd te worden.

Rekenregels voor pensioenfondsen in België zijn anders dan in Nederland.
De rekenregels in België horen tot de strengste in Europa In Nederland zijn voor alle ondernemingen en pensioenfondsen dezelfde regels van toepassing. In België ook, maar er is meer ruimte voor maatwerk doordat de regelgeving principle based is:

 • De werkgever moet de Belgische toezichthouder overtuigen van zijn business
 • Heeft hij voldoende kennis van de regels?
 • Is de pensioentoezegging wel in overeenstemming met de financiering?

Voor sociale en arbeidsvoorwaardelijke zaken blijft de Nederlandse wetgeving van kracht. De medezeggenschap van de OR en vakbonden blijft dus hetzelfde.

De administratie blijft in Nederland, de communicatie en dergelijke gebeurt allemaal vanuit Nederland volgens de Nederlandse regels.